Un dels serveis que fem és el de folratge de llibres, sobretot els escolars. És la sol·lució perquè et quedin més protegits.

Si el que vols és una presentació bàsica, pots optar pel grapat; ideal per fer revistes o fulletons de qualsevol mida.

També et podem oferir el servei de plegat de documents: fulls de carta, díptics, tríptics, planells, etc.

A part de tots aquests serveis, també podem realitzar els següents: impressió de sobres, enviament de mails i fax, guillotinat, fendit, microperforat, taladrat de diferents diàmetres, arrodonir cantonades, etc.